• AVBZ
  • AVBZ

    De AVBZ bestaat uit beroepsverenigingen die vanuit hun professionele visie erkennen dat zij voor hun leden een sterke positie nodige hebben van waaruit zij in gezamenlijk verband invloed willen uitoefenen op beleid dat wordt gevoerd binnen de gezondheidszorg en welzijnsector.

AVBZ

De AVBZ bestaat uit beroepsverenigingen die vanuit hun professionele visie erkennen dat zij voor hun leden een sterke positie nodige hebben van waaruit zij in gezamenlijk verband invloed willen uitoefenen op beleid dat wordt gevoerd binnen de gezondheidszorg en welzijnsector.
De leden van de AVBZ zijn zich bewust van de kracht die uitgaat van het collectief waarbij zij tevens zien dat die kracht, gedefinieerd als potentiële invloed, sterker wordt naarmate de AVBZ in omvang toeneemt.

Missie
De AVBZ is een koepelorganisatie dat zich primair richt op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars die zijn verenigt in een beroepsorganisatie en actief zijn in de zorg en welzijn sector. De AVBZ wil dit bereiken door het bieden van ondersteuning aan bij hem aangesloten verenigingen, het uitoefenen van invloed op collectieve arbeidscontracten en het aangaan van verbanden die bijdragen aan het hoofddoel.

Visie
De Nederlandse gezondheidzorg zal zich komende decennia verder professionaliseren. De invloed van beroepsverenigingen daarbij zal steeds prominenter zijn.
De AVBZ is daarbij het gespreksplatform voor die gremia die in belangrijke mate beleidsbepalend zijn voor dit proces waarbij de AVBZ erkend dat professionalisering, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden nauw aan elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Beroepsverenigingen hebben binnen dit krachtenveld een invloedrijke positie.

AVBZ is onderdeel van de Federatie Beroepsverenigingen in de Zorg.
Bij de AVBZ zijn uitsluitend verenigingen aangesloten. Wilt u ook deelnemen dan kunt u contact opnemen. We bespreken graag met u de mogelijkheden.

Leden

De AVBZ is onderdeel van de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ).

AVBZ Bestaande uit:
VHP Zorg : VHP Zorg